Yitirdim yarimi

Traje

još traje

i ne staje

nit se u ‘vom srcu runi

obris lika tvoga i usana

nit se u duši ovoj …kraj priči tvojoj nazire

ti si sultanija što serbez bosa

gaziš po moru moga ruha

za tebe je svaka dova… što ponos moj vas satire

đah dovim da te Milostivi na put moj pošalje

đah Mu išćem.. da nikada se s tobom ne sretnem..

ni na dunjaluku ni na ahiretu

 

 

a zar bi mogla ova ljubav od Allaha da se sakrije..

kad On zna u dušama našim šta je

kad On zna da te posred duše vallahi nosim

i da za te nikad ne prestajem da brinem..

 

znam da tvoje srce bolno je

i da tvoje oči suzne su

znam da razdirem te

al znaj da jedini razderan sam ja..

ja ne mogu drukče da iskažem ti kakvo stanje moje je

sem da poderan sam…. na stotine..i hiljade…

 

 

8 komentara

Komentariši