Znao sam.. više ne znam….

 

 

znao sam  ja sve  šapate  tvoje

i kad god ti je srce bilo sjetno

i kad dovila si  “priko srca”

i kad si do kosti voljela me

znam ja ogoljenu tebe

i kad svega odrekla bi se svoga

znam ja kud linije dlanova  se tvojih pletu

kad išćeš od Rabba mene.. u grijehu okorjeloga

ah nemoj …. nemoj nikad iskat’ neznanoga

haram ti je iskat’ a ne znat’ hajr li je…. jal jok…

 

Komentariši